Zmiana hasła

Podaj nowe hasło, aby przywrócić dostęp do konta Care Express
Wprowadź nowe hasło do swojego konta:

Wypełnij pole poniżej nowym hasłem.

Hasło musi zawierać:

  • co najmniej 1 wielką literę,
  • co najmniej 1 cyfrę,
  • co najmniej 1 znak specjalny

i nie może zawierać sekwencji 'dsa', 'asd', '123', '234', '456', '678', '789'.

Następnie zostaniesz przekierowany do panelu.